Eigenaar van een gebouw of appartement in Brussel?

Zijn er dringende renovatiewerken nodig ?
Weet u niet waar te starten of is het nodige budget niet beschikbaar ?
Heeft uw gebouw een plat dak ?

De oplossing schuilt in uw plat dak.

Een dakuitbreiding zorgt voor de financiële meerwaarde die de dringende en noodzakelijke renovatiewerken kan bekostigen. Indien renovatiewerken nog niet aan de orde zijn of indien er een overschot is, kan dit opgespaard worden voor toekomstige werken.

Daarnaast zorgen deze werken ook voor een meerwaarde van het gebouw en dus uw eigen woonunit.

Wat zijn de voordelen?

Financiering renovatiewerken

Door de dakuitbreiding en de voorverkoop hiervan, kunnen de renovatiewerken voorgefinancierd worden. Een eigen financiële inbreng als eigenaar is dus niet nodig.

Meerwaarde eigen woonst

De waarde van uw eigen woonst stijgt door de uitgevoerde renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen. Het nieuwe volume zorgt ook voor een iconisch extra element aan het gebouw.

Gemeenschappelijke lasten dalen

Doordat er wooneenheden bijkomen, daalt uw aandeel rechtstreeks in de gemeenschappelijke lasten. Bovendien kunnen energetische werken ervoor zorgen dat de (gemeenschappelijke) energielasten nog verder dalen.

Welke werken kunnen uitgevoerd worden ?

Dringende werken

Dakherstellingen
Conformiteit liftinstallatie
Conformiteit brandveiligheid

Verbeteringswerken

Gevelrenovatie
Opfrissing gemene delen
Vervanging verwarmingsketel

Energetische werken

Dakisolatie
Gevelisolatie
Zonnepanelen

Voorbeeldprojecten

Hieronder vindt u een aantal referentieprojecten voor een dakuitbreiding uit binnen- en buitenland.

Hoe werken we?

We behandelen het volledige project, vanaf het allereerste contact met de eigenaars van het platte dak tot en met de oplevering van alle werken en de verkoop van de dakuitbreiding.

U

1. Voorstudie

Evaluatie van het potentieel voor een dakuitbreiding en een verdere samenwerking.

Aan de hand van uw adresgegevens kunnen we zeer snel opmaken of er potentieel is voor een dakuitbreiding en een verdere samenwerking. U krijgt van ons binnen de drie werkdagen hierover antwoord na invulling van het formulier.

j

2. Haalbaarheids-studie

Onderzoek naar mogelijkheid tot dakuitbreiding en eerste juridische toets.

Een aantal zaken worden verder onderzocht om een haalbaarheidsstudie op te stellen. Er wordt nagegaan wat het programma van renovatiewerken is en welk dakvolume kan toegevoegd worden. Dit gebeurt aan de hand van een bezoek ter plaatse en een afspraak met u (en eventuele andere mede-eigenaars). Ook gebeurt er een eerste juridische toets (aanpassing basisakte…) van het project.

3. Principe-overeenkomst

Opstellen principe-overeenkomst en inleiding aanpassing basisakte.

Aan de hand van de haalbaarheidsstudie kan er een principeovereenkomst opgesteld worden tussen u en Devel-UP. Hier worden de werken, budgetten en timings formeel vastgelegd. Daarnaast wordt het proces ingeleid om de basisakte aan te passen bij de notaris.

4. Voorbereiding werken + voorverkoop

Uitwerking van het architectuurproject en aanpassing van de basisakte.

Een kwalitatief en door iedereen gedragen architectuurontwerp wordt uitgewerkt, de nodige vergunningen worden aangevraagd en de aanbestedingsprocedure wordt gelanceerd. Tegelijkertijd wordt de basisakte aangepast en de voorverkoop opgestart.

}

5. Uitvoering werken

Een professionele aanpak maakt een vlotte uitvoering met een minimum aan overlast mogelijk.

De nodige vergunningen zijn behaald en de werken kunnen voorgefinancierd worden door de voorverkoop. Zowel de renovatiewerken aan de gemene delen als het aanvullende dakvolume worden gelijktijdig uitgevoerd. Een nauwkeurige planning, nauwgezette opvolging en het gebruik van moderne bouwtechnieken zorgen voor een vlotte uitvoering met een minimum aan overlast voor de bestaande bewoners.

6. Oplevering werken + definitieve verkoop

Afronding van de werken en definitieve verkoop.

Alle werken zijn afgerond, voldoen volledig aan de verwachtingen en worden samen met de eigenaars opgeleverd. Tegelijkertijd wordt ook de definitieve verkoop van de dakuitbreiding afgerond.

FAQ

“Zal ik als bestaande bewoner veel hinder ondervinden van de werken?”

Een nauwkeurige planning wordt opgemaakt en samen met u besproken.
Dankzij een professionele opvolging & moderne bouwtechnieken – bv. prefabelementen – is een snelle & vlotte uitvoering met een minimum aan overlast voor de bestaande bewoners mogelijk.

i

“Hoe wordt het hele eigendomsverhaal juridisch aangepakt?”

Dankzij onze professionele ervaringen hebben we de nodige expertise opgebouwd. Bovendien werken we van in het begin samen met zowel notarissen als juridische adviseurs.

}

“Hoe lang duurt het hele proces?”

Dit hangt af van een aantal factoren zoals werken zelf, type vergunning dat aangevraagd moet worden en de eigendomsstructuur. Van start tot oplevering rekenen we op een doorlooptijd van 9 maanden tot 2 jaar.

“Wat hebben jullie al gerealiseerd?”

We hebben een uitgebreide ervaring in het realiseren van zowel klein- als grootschalige (architectuur)projecten. Neem gerust een kijkje op offic.eu voor de allerlaatste referenties.

“Waarom is dit vandaag mogelijk en 20 jaar geleden niet?”

Het is zeker niet gezegd dat het vroeger niet mogelijk was. Wel is het vandaag dankzij moderne bouwtechnieken en -methodes haalbaarder en goedkoper geworden om dit type werken uit te voeren. Bovendien zorgt de toenemende grondschaarste en stadstoeloop ervoor dat de vraag jaarlijks groeit.

“Kunnen privatieve werken mee gefinancierd worden?”

Dat is zeker mogelijk en bespreekbaar. In ons huidig model worden dankzij de meerwaarde van de dakuitbreiding renovatiewerken in de gemeenschappelijke delen gefinancierd. Deze meerwaarde kan ook aangewend worden voor privatieve werken of om op te sparen voor latere werken.

Over ons

Ons team bestaat uit sterk betrokken professionals. We beschikken over een ruime ervaring met architectuur- en vastgoedprojecten van diverse schalen en complexiteit. Onze continue zoektocht naar innovatieve oplossingen, ons doorgedreven streven naar kwaliteit gedurende het volledige ontwerp- en bouwproces en onze diverse complementaire expertises maken ons tot een uiterst geschikt team voor uw toekomstig project.

Door onze verankering in Brussel zijn we sterk vertrouwd met de eigen(aardig)heden van het vastgoed en de vele geldende bouwvoorschriften. Daardoor beschikken we over de noodzakelijke bouwtechnische en juridische kennis om de projecten tot een geslaagd einde te brengen.

Pieter Maes   

Ir. architect Pieter Maes heeft een grote passie voor de stad en is mede-oprichter van en zaakvoerder bij OFFICEU architects for urbanity. Hij beschikt over een uitgebreide ervaring met stedelijke architectuur- en renovatieprojecten.

Pieter Thibaut   

Ir. architect Pieter Thibaut is mede-oprichter van en zaakvoerder bij OFFICEU architects for urbanity. Dankzij zijn uitgebreide ervaring als projectarchitect bij verschillende internationaal gerenommeerde architectenbureaus staat hij garant voor een hoge kwaliteit en duurzaamheid.

Hans De Blauwe   

Ir. architect Hans De Blauwe heeft een ongebreidelde interesse in innovatieve woon- en werkvormen. Als echt stadskind is hij overtuigd van de meerwaarde van dit type verdichtingsprojecten. Hij beschikt over een uitgebreide expertise als projectontwikkelaar en architect.

Contacteer ons voor een eerste analyse van uw gebouw.

U krijgt binnen de drie werkdagen een antwoord van ons na invulling van onderstaand formulier.